Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0923 A1. Suullinen ja kirjallinen esitys, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
perusopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija kykenee kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yleisluontoisista aiheista venäjän kielen keskeistä sanastoa käyttäen.

Sisältö

Keskusteluharjoitukset, kirjalliset harjoitustyöt ja niiden palautetunnit

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

ryhmäopetus, itsenäinen työ

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi

osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

jaetaan kurssilla

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa myös Tverin kieliharjoittelussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset