Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0705 A3. Morfologia ja sananmuodostus, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
perusopintojen kielitaito-osiot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäjän norminmukaisen muoto-opin ja sananmuodostuksen perusteet.

Sisältö

Luentoja ja harjoitustunteja morfologiasta ja sananmuodostuksesta, kotitehtävinä kielioppiharjoituksia ja lyhyitä tieteellisiä tekstejä.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

1) luento- ja harjoituskurssi (kontaktiopetusta 14 + 28 h), kirjallinen koe
TAI
2) kirjatentti: Odintsova, I. E. et al. Russkaja grammatika v uprazhnenijah. Russki Jazyk, 2008 (tai uudempi) sekä ns. Akatemian kieliopista (Russkaja grammatika. Akademija Nauk SSSR, 1980) osiot Morfologija (§ 1111-1705), Glagolnoe upravlenie (§ 1734-1748) ja Slovoobrazovanie (§ 191-207).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kurssi järjestetään kerran kolmessa lukukaudessa vuorotellen A2 ja A4 kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Odintsova, I. E. ym.: Russkaja grammatika v uprazhnenijah. Russkij Jazyk, 2008 (tai uudempi); kurssilla jaettavat materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset