Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0819 A4. Verbioppi, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee venäjän verbien kaikki taivutusmuodot, tuntee verbiaspektien käyttösäännöt, osaa muodostaa ja käyttää partisiippi- ja gerundimuotoja sekä tuntee liikeverbien kategorian erityispiirteet. Hän osaa analysoida ja selittää tyypillisiä verbien käytön ongelmakohtia.

Sisältö

Luentoja ja harjoitustunteja verbiopista, kotitehtävinä kielioppiharjoituksia ja lyhyitä tieteellisiä tekstejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 28 t 0 t

Luento-opetus + harjoitukset
TAI
kirjatentti: Laskareva E. R., Tshistaja grammatika, Zlatoust, 2009 s. 65-247 sekä ns. Akatemian kieliopista (Russkaja grammatika. Akademija nauk SSSR, 1980) osio Glagol (§ 1384-1454).

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kurssi järjestetään kerran kolmessa lukukaudessa vuorotellen A2 ja A3 kanssa. Opintojakson voi suorittaa myös Tverin kieliharjoittelussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

TAI

Laskareva, E. R.: Tšistaja grammatika, Zlatoust, 2009 s. 65–247 sekä  ns. Akatemian kieliopista (Russkaja grammatika. Akademija nauk SSSR, 1980) osio Glagol (§ 1384–1454).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset