Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0820 A5. Kieliopin muita kysymyksiä, V 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt yhteen venäjän kieliopin osa-alueeseen.

Sisältö

Kieliopin osa-alueen merkitys venäjän kieliopin kuvauksessa ja sen suhde muihin osa-alueisiin.

Toteutustavat

1) Luento-opetus ja sen lopputentti
TAI
2) kirjatentti opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittavasta kirjallisuudesta
TAI
3) essee opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittavasta kirjallisuudesta

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Jakso voidaan suorittaa syventävien opintojen valinnaisilla kursseilla tai Åbo Akademissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset