Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KLAR1012 A3.2 Rooman topografia II 3 op
Vastuutaho
Klassillinen arkeologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jaana Vaahtera (klass. kielet).

Osaamistavoitteet

Jonkin tai joidenkin klassillisen arkeologian kannalta merkittävien antiikin Rooman kohteiden tuntemus: rakenteet, rakennukset ja niiden sijainti kartalla, rakennusvaiheet.

Sisältö

Klassillisen arkeologian kannalta merkittäviä kohteita: rakennushistoria ja topografia.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A. King, Archaeology of the Roman Empire.

Lisätietoja

Essee tai kirjallinen tentti. Kirjatentissä voi suorittaa vain yllä kohdassa Oppimateriaalit mainitun kirjan. Käytä esseessä seuraavan kirjallisuuslistan kirjallisuutta mutta etsi myös muita lähteitä. Ennen esseen kirjoittamista aihe ja kirjallisuuslista on hyväksytettävä esseen vastaanottajalla. Essee nimetään valitun näkökannan mukaan. Esseen laajuus 3 op suoritukseen on 12-15 sivua + kuvat. Kirjallisuus: F. Coarelli, Il Foro Romano: Periodo archaico; A. King, Archaeology of the Roman Empire; R. Meiggs, Roman Ostia tai R. Chevallier, Ostie antique; F. Coarelli (ed.), The Etruscan Cities; L. Richardson, Pompeii: An Architectural History; R. Ross Holloway, The Archaeology of Ancient Sicily; T.G.H. James (ed.), Excavating in Egypt.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A3 Antiikin topografia (Klassillinen arkeologia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset