Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FONE0181 Vieraan kielen äänteiden oppimisen työpaja 5 op
Vastuutaho
Fonetiikka
Vastuuhenkilö
apulaisprofessori Maija S. Peltola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

vieraan kielen oppimisen tutkimustulosten ja käytettyjen menetelmien tunteminen

Sisältö

syvällisempi perehtyminen vieraan kielen oppimisen tutkimustuloksiin ja käytettyihin menetelmiin

Toteutustavat

luennot, lukupiirit, keskusteluistunnot, oppimispäiväkirjan laatiminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Lisätietoja

Opiskelijat organisoivat itse osan keskustelu- ja lukupiiri-istunnoista ja pitävät niistä kokouspöytäkirjaa osana kurssin suorittamista. Maisteripolkujen opiskelijoille suositeltu suoritusajankohta on 4. tai 5. opintovuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset