Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1120 P1. Logopedian perusteet 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:
-ymmärtää logopedian opintojen jatkumon
-osaa selittää logopedian kehittymisen omaksi tieteenalakseen
-tuntee ja hallitsee logopedian tieteenalan peruskäsitteet
-tuntee ja ymmärtää logopedian ja lähitieteenalojen yhteyden toisiinsa
-tunnistaa logopedian keskeiset tutkimusalueet
-tuntee kuntoutuksen perusteet
-osaa kirjoittaa oppimispäiväkirjan

Sisältö

-Logopedian opintokokonaisuudet ja opintojen eteneminen jatkumona
-Logopedian tieteenalan kehitys omaksi tieteenalakseen ja yhteydet lähitieteenaloihin
-Keskeiseen termeihin ja tutkimuskohteisiin tutustuminen
-Puheterapeutin tehtävät kommunikoinnin häiriöiden ennaltaehkäisyssä, arvioinnissa ja kuntoutuksessa

Toteutustavat

Luennot, tutustumiskäynnit (vain logopedian pääaineopiskelijoille)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Crystal, D. & Varley, R. (2013). Introduction to language pathology.

Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos