Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johdatus kieliaineiden opintoihin 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kieliaineiden opiskelun vaatimat perusvalmiudet. Opiskelija tuntee opintojen rakenteen, osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja osaa tarvittaessa hakea lisätietoa opinnoista.

Sisältö

Sivuainevalinnat, opiskelukäytännöt, opiskelutekniikka, opinnoissa tarvittavat tietotekniset taidot, opintojen rakenne, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), urasuunnittelu, kirjaston tiedonhakuopetus ja vaihto-opiskelumahdollisuudet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssi muodostuu yhteisistä luennoista sekä oppiainekohtaisista tapaamisista. Kurssilla esitetään ryhmätyö ja kirjoitetaan raportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssi on pakollinen 1. vuoden pääaineopiskelijoille ja se sisällytetään pääaineen perusopintoihin. Opintopolkutehtävän arvioi kunkin oppiaineen vastuuhenkilö. Kirjaston tiedonhakuopetus 1. vuoden opiskelijoille sisältyy kurssiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset