Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FONE0180 Vaihtuva erikoisala, työpaja 5 op
Vastuutaho
Fonetiikka
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan myöhemmin
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Johonkin fonetiikan erityisalaan liittyvään tutkimukseen perehtyminen, ryhmätyötaitojen hiominen ja kokousmuistioiden laatimisen harjaannuttaminen.

Sisältö

Valinnainen eritysala –kurssin teemaan liittyviin tutkimusjulkaisuihin perehtyminen ja tutkimusraporttien esittely.

Toteutustavat

Lukupiiri-istuntoja yhdessä kurssista vastaavan opettajan kanssa, opiskelijavetoisten pienryhmäkeskusteluiden organisointi ja palaverimuistioiden laatiminen, luettujen artikkeleiden esittely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Oppimispäiväkirja, suullinen esitelmä, raportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Opiskelijat laativat oppimispäiväkirjan lukupiiri-istunnoista sekä muistiot organisoimistaan tapaamisista, joissa opiskelijat ovat esitelleet tutkimusjulkaisuja. Pakollinen kurssi fonetiikan pääaineopiskelijoille Tutkijan opintopolulla Teoria- ja metodikurssit ja seminaarit –osakokonaisuudessa sekä Oman erikoisalan teoria- ja metodiopintoja –osakokonaisuudessa sekä Yleisen kieliasiantuntijuuden maisteripolulla Pääaineen pakolliset syventävät opintojaksot –opintokokonaisuudessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset