Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0725 Specialiseringskurs: Svenska litteraturklassiker/Ruotsal. kirjallisuuden klassikoita 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Mikko Kauko
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pääpiirteissään ruotsinkielisen kirjallisuushistorian ajanjaksot 1600-luvun puolivälistä 1800-luvun loppupuolelle ja on perehtynyt joukkoon keskeisiä ruotsinkielisen kirjallisuuden klassikoita Ruotsista ja Suomesta.

Sisältö

Tutustuminen keskeisimpiin ruotsinkielisiin kirjailijoihin ja heidän teoksiinsa 1640-luvulta 1880-luvulle.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Kirjatentti laitostenttipäivänä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

2. vuoden syksy tai myöhemmin

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatenttiin luetaan kaunokirjallisuutta ja kirjallisuushistoriaa oppiaineen toimistosta saatavan luettelon mukaan. Lista on myös intranetissä osoitteessa https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/pohjoismaisetkielet/ohjeetjalomakkeet/Kirjatentit/Sivut/POHF-0725-Svenska-litteraturklassiker.aspx

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset