Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0727 Specialiseringskurs: Litterär analys och stilistik/Kirjallisuusanalyysi ja tyylioppi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kaj Borg
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Hyväksytty suoritus em. opintojaksosta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee eeppisen kaunokirjallisuuden analyysin keskeisimmät näkökulmat. Opiskelija tietää, mitä tyylioppi tarkoittaa ja tuntee tutkimusalan tärkeimpiä näkökulmia, käsitteitä ja metodeja. Opiskelijalla on valmiudet lukea tyylianalyysejä ja hänellä on tiedolliset perusvalmiudet analysoida tekstejä itsenäisesti.

Sisältö

Eeppisen kaunokirjallisen tekstin analyysi, tyyliopin keskeiset käsitteet, termit sekä tutkimusnäkökulmat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Kirjatentti laitostenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Holmberg, C.G. & Ohlsson, A. (1999): Epikanalys. En introduktion.

Liljestrand B. (1993 eller senare): Språk i text. Handbok i stilistik.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset