Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0584 Specialiseringskurs: Svenska i översättningsperspektiv / Ruotsi käännösnäkökulmasta 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kaj Borg

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen käännösprosessin eri vaiheista ja siihen vaikuttavista tekijöistä, sekä tuntee joitakin suomen ja ruotsin välisiä keskeisiä rakenne-eroja. Opiskelijalla on teoreettiset perusvalmiudet siirtää ajatuksia suomen ja ruotsin kielen välillä erilaisissa kielellisissä työtehtävissä.

Sisältö

Kääntämisen vaiheet ja osatekijät, suomen ja ruotsin väliset rakenne-erot

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Kirjatentti laitostenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3.opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ingo, R. (2007): Konsten att översätta.

Reuter, M. (2006 tai myöhempi): Översättning och språkriktighet s. 1-77.

 

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset