Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0634 Specialiseringskurs: Svenska som andraspråk / Ruotsi toisena kielenä 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Sinikka Lahtinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa nimetä äidinkielen ja toisen kielen oppimisen keskeiset erot. Hän osaa määritellä toisen kielen oppimisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja nimetä teoriasuuntauksia. Opiskelija osaa kertoa, mitkä tekijät vaikuttavat toisen kielen oppimisprosessiin ja siihen, miten oppijan kieli kehittyy. Hänellä on alustava kuva joistakin toisen kielen oppimisen tutkimuksessa käytettävistä aineistoista ja menetelmistä.

Sisältö

Kielenoppiminen, kielenoppija, oppijankielen piirteet ja kehitys, oppijankielen tutkimuksen käsitteistöä, piirteiden havainnointi ruotsia toisena/vieraana kielenä oppivan tuotoksissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi

Kirjatentti laitostenttipäivänä tai osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Abrahamsson, N. (2009): Andraspråksinlärning

Norrby, C. & Håkansson, G.  (2007): Språkinlärning och språkanvändning – svenska som andraspråk i och utanför Sverige (kap. 1, 2, 3, 6)

Lisäksi tieteellisiä artikkeleita, joista lista intranetissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset