Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0578 Specialiseringskurs: Svenskan i Finland / Suomessa puhuttava ja kirjoitettava ruotsi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Suomessa puhuttavan ja kirjoitettavan ruotsin kielen historiallisen taustan sekä nykyolot. Opiskelijalla on hyvä käsitys suomenruotsin suhteesta ruotsinruotsiin sekä Suomessa puhuttavan ruotsin kielen sisäisestä variaatiosta. Opiskelija on perillä suomenruotsin kielenhuollon keskeisistä periaatteista. Opiskelija tuntee suomenruotsin tavallisimmat erityispiirteet.

Sisältö

Suomessa puhuttavan ja kirjoitettavan ruotsin kielen historiallinen ja yhteiskunnallinen tausta. Suomenruotsin asema ruotsinkielisellä alueella. Suomenruotsin murteet ja sosiaalinen variaatio. Suomenruotsille tyypilliset piirteet ja suomenruotsin kielenhuolto.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus kurssille myös KKL:n opiskelijoilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Kirjatentti laitostenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1., 2. tai 3. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tarkiainen, K. (2008): Sveriges österland. Finlands svenska historia I. S. 44-63.

Finnäs, F. (2013): Finlandssvenskarna 2012. En statistisk rapport. 46 s. (http://ft.huset.fi/Site/Data/137/Files/FiSve2012-rapport.pdf)

Folktinget (2006): Identitet och framtid. Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. 37 s.. (http://issuu.com/folktinget/docs/folktinget_low?e=1222366/4708314 )

Folktinget (2011): Handlingsprogram för ett Finland med två levande nationalspråk. 32 s. (http://issuu.com/folktinget/docs/ft_handlingsprogram_sve/31?e=0)

Hanell, L. (2011): Det går hårt. Finlandssvenskarna ur ett sverigesvenskt perspektiv. 108 s. (http://www.magma.fi/images/stories/reports/ms1104_garhart.pdf)

Tandefelt, M. (2007): 887 sätt att se på svenskan i Finland: En redogörelse för en webbenkät genomförd hösten 2002. 53 s. (https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10227/253/64-978-951-555-967-8.pdf?sequence=1)

Lisäksi n. 150 sivua tieteellisiä artikkeleita oppiaineesta saatavan luettelon mukaan.(https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/pohjoismaisetkielet/ohjeetjalomakkeet/Kirjatentit/Sivut/POHF0578-Svenskan-i-Finland.aspx).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset