Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0728 Specialiseringskurs: Texter och genrer / Tekstianalyysi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Minna Sandelin

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu asiaproosan laajaan kenttään ja saa käsityksen sen tutkimuksellisista näkökulmista. Opiskelija osaa asettaa relevantteja tutkimuskysymyksiä ja hänellä on käsitys niihin asiaproosaan soveltuvista metodeista.

Sisältö

Teksti, genre, asiaproosa, metodit.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Tentin voi suorittaa kirjatenttinä laitostenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä. Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä: https://tenttis.utu.fi/login/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen proseminaaria tai sen alkuvaiheessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hellspong, L.  - Ledin, P. (1997 tai uudempi): Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys.

Gunnarsson, B-L & Karlsson, A-M (2006): Ett vidgat textbegrepp. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=11&pid=diva2:54389

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset