Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0753 Övningskurs i språkhistoria / Kielihistorian harjoituskurssi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Minna Sandelin
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin tai muun pohjoismaisen kielen historian tutkimuskysymyksiä. Opiskelijalla on tietoa kielihistorian tutkimuksen menetelmistä, tietokannoista ja muista tietolähteistä. Opiskelija on harjoitellut kielihistoriallisen aineiston keräämistä, käsittelyä ja analysointia. Opiskelija osaa lukea keskiajan ja uuden ajan tekstejä itsenäisesti kielitieteen näkökulmasta.

Sisältö

Kielihistorian tutkimuskysymyksiä, keskiajan ja uuden ajan tekstejä, menetelmät, tietokannat, keskeiset lähteet, kulttuuri- ja henkilöhistoriaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Lukupiiri

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Essee
  • ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajalta saatava materiaali

Lisätietoja

Opiskelija sopii opintojakson sisällöstä ja suoritustavoista yksilöllisesti opettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset