Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5299 LuK-tutkielma, aineenopettajat 6 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa etsimään tieteellistä matemaattista kirjallisuutta eri lähteistä, kehittää itsenäistä matemaattista työskentelyä ja tuottaa sujuvaa matemaattista tekstiä.

Sisältö

ohjauksen alainen omakohtainen tutkimus- ja kirjoitustyö

Toteutustavat

Jokaiselle opiskelijalle määrätään ohjaaja, joka etsii sopivan aiheen. Aiheena on pieni ongelma, jota opiskelija kehittelee omakohtaisesti pohtimalla, kirjallisuuden ja www:n pohjalta ja ohjaajan avulla. Tuloksista kirjoitetaan raportti, joka muodostaa tutkielman.

LuK-tutkielman voi tehdä myös ryhmässä, jolloin kokonaisuuden tulee olla vastaavasti laajempi kuin yksin tehtynä.

LuK-tutkielmaan liittyy erillinen kypsyysnäyte, jossa opiskelija kirjoittaa esityksen tutkielman aihepiiriin kuuluvasta aiheesta osoittaen hallitsevansa alan kirjallisen esitystavan. Kypsyysnäyte kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä opiskelijan pohjakoulutuksen mukaan.

Tutkielma tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Matematiikka)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet