Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5095 Analyyttinen lukuteoria 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Tom Meurman
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
MATE5123 Lukuteoria

Osaamistavoitteet

Oppia vähän analyyttistä lukuteoriaa

Sisältö

Monet syvällisimmistä lukuteoreettisista tuloksista on
todistettu analyyttisin menetelmin, lähinnä funktioteoriaa
soveltamalla. Tunnettu esimerkki on alkulukujen asymptoottista jakautumista koskeva alkulukulause, jonka todistus on eräs kurssin päätavoitteita. Tähän problematiikkaan liittyy kuuluisa Riemannin hypoteesi, jonka merkitystä tullaan myös valottamaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Ei luennoida lukuvuosina 2014-2016.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Jutila, M.:"Riemannin zeta-funktio ja alkulukuteoria" (Arkhimedes 37 (1985), 159-174).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet