Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5085 Convolutional Codes 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Jyrki Lahtonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi todennäköisyyslaskennan perustiedot ovat esitietoina lähes välttämättömiä. Hyödyllisiä esitietoja on myös kursseissa MATE5324 Koodausteoria II ja MATE5055 Algebra, mutta näiltä osin tarvittava teoria kerrataan esimerkkien valossa.

Osaamistavoitteet

Tutustua konvoluutiokoodien algebralliseen rakenteeseen ja Viterbin dekoodausalgoritmiin.
Muodostaa yleiskuva eräistä nykyisissä tietoliikennejärjestelmissä käytettävien virheenkorjauskoodien toiminnasta.

Sisältö

Konvoluutiokoodit tarjoavat vaihtoehdon lohkokoodeille pyrittäessä virheettömään tiedonsiirtoon kohinan rajoittamassa kanavassa. Kurssilla tutustumme konvoluutiokoodien algebralliseen rakenteeseen, koodaukseen, niiden graafiesitykseen (=trellis) sekä Viterbin dekoodausalgoritmiin. Kurssin loppuosassa esitellään myös iteratiivisen dekoodauksen perusidea ja sen käyttöä ns. turbokoodien (käytössä mm. 4G matkapuhelimissa) ja LDPC-koodien (käytössä mm. tulevissa digitelevisiolähetyksissä) yhteydessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Ei luennoida lukuvuosina 2014-2016.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste (engl.), taustalukemistoksi sopii myös Handbook of Coding Theory (McEliecen kirjoittama konvoluutiokoodeja käsittelevä luku) sekä Johannesson, Zigangirov: Fundamentals of Convolutional Coding

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet