Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5129 Riskiteoria 10 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Kalle Parvinen
Edeltävät opinnot
Todennäköisyyslaskenta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän vakuutusmatemaatikon (SHV) tutkintoon kuuluvan riskiteorian oppimäärän.

Sisältö

Käsitellään vahinkovakuutukseen liittyvää vakuutusyhtiön riskiprosessia, johon kuuluvat maksutulot ja vahinkomeno. SHV-tutkintoon kuuluvaan riskiteorian oppimäärään liittyvät mm. vakuutusmaksujen määrääminen, jälleenvakuutuksen problematiikka, yhtiön vakavaraisuuden tarkastelu sekä osittain myös tilastolliset ja numeeriset menetelmät. Lisäksi käsitellään jonkin verran riskiprosessia yleisen stokastisten prosessien teorian puitteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Harjoitustyöt (laskuharjoitukset), kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Luentomoniste. Kurssin oheislukemistoksi sopii mm.  Daykin, C.D., T. Pentikäinen, M. Pesonen: Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall 1994.

Lisätietoja

Kurssi toteutuu todennäköisesti seuraavan kerran keväällä 2019.

Kurssille ilmoittaudutaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=4851 käyttäen avainta "riski".

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet