Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5333 Numeeriset menetelmät ja C-kieli 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Matti Vuorinen
Edeltävät opinnot
Jonkin ohjelmointikielen sujuva taito, Unixin peruskäskyt, numeriikan perustaidot.

Osaamistavoitteet

Kyky käyttää itsenäisesti numeriikan alan ohjelmointikirjastoja Linux-ympäristössä osana ohjelmaprojektia.

Sisältö

Kurssi on luonteeltaan C/C++-kielien sovelluksia numeeriseen laskentaan, teoriaa ei juuri esitellä. Oppikirjana Numerical Recipes in C++, Cambridge, 2002 ja siihen liittyvät kirjastot. Numeerinen lineaarialgebra, interpolointi, juurenhaku, optimointi, differentiaali- ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt numeriikan kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Ei luennoida lukuvuosina 2014-2016.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Harjoitukset ovat ohjelmointitehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet