Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5316 Äärelliset kunnat 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Petri Rosendahl
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssien Algebra, Kombinatoriikka ja Lukuteoria tuntemus on avuksi muttei välttämätöntä.

Osaamistavoitteet

tuntea äärellisen kunnan rakenne, alkioiden esitysmuodot, oppia laskemaan äärellisissä kunnissa, ymmärtää jälkifunktion merkitys, ymmärtää, miten karaktereita voidaan käyttää lukumäärien laskemiseen

Sisältö

Opintojakso sisältää johdatuksen äärellisten kuntien teoriaan ja on rakennettu mahdollisimman vähän esitietoja vaativaksi. Kurssilla käsitellään mm. äärellisten kuntien peruslause, multiplikatiivisen ryhmän rakenne, alikunnat, minimipolynomi, jälkifunktio, karakterit ja maksimaalisten jonojen korrelaatiofunktio. Myös joitain kombinatorisia sovelluksia esitellään lyhyesti. Kurssi sopii kaikille algebrasta, lukuteoriasta ja kombinatoriikasta kiinnostuneille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet