Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5058 Sekalukuoptimointi 5 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Stefan Emet

Osaamistavoitteet

Sekalukuoptimointiongelmien mallintaminen ja eri menetelmien käyttö/ymmärtäminen.

Sisältö

Tutustutaan erilaisiin optimointimenetelmiin joiden avulla voidaan ratkaista n.s. seka-lukutehtäviä. Nämä voivat sisältää sekä jatkuvia että kokonaisarvoisia muuttujia sekä epälineaarisia rajoituksia ja epälineaarisen kohdefunktion.
Jatkuvia muuttujia voivat olla esim. tilavuus, massa ja energia. Kokonaislukumuuttujia taas syntyy mallinnettaessa koneiden tai relaatioiden olemassaoloa ja/tai lukumäärää.
Kurssilla tarkastellaan käytännönläheisiä ongelmia teollisuudesta.
Demonstraatioissa harjoitellaan ymmärtämään algoritmeja yksinkertaisten tehtävien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Ei luennoida lukuvuosina 2014-2016.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

harjoitustyöt (laskuharjoitukset), kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Oppimateriaalit: luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet