Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3568 Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille 4 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Stefan Emet
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja -tulokset ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Perehdytään todennäköisyyslaskennan alkeisiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. todennäköisyys, kombinatoriikka, ehdollinen todennäköisyys, riippumattomuus, satunnaismuuttujat, odotusarvo, varianssi, kovarianssi ja korrelaatio, tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat jakaumat, keskeinen raja-arvolause.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.

Lisätietoja

Muut kuin matematiikan ja tilastotieteen pääaineopiskelijat voivat ottaa opintojakson tilastotieteen perusopintoihin Todennäköisyyslaskennan peruskurssin sijaan.

Opiskelijoiden, jotka aikovat suorittaa tilastotieteestä aineopinnot tai lisää opintoja todennäköisyyslaskennasta (esim. Todennäköisyyslaskennan jatkokurssin) on suoritettava Todennäköisyyslaskennan peruskurssi.
Opintojakso ei siis sovellu samaan opintokokonaisuuteen tai tutkintoon opintojakson TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssin kanssa.

Opintojaksoa on aiemmin luennoitu nimellä Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen. Molempia opintojaksoja ei siis voi sisällyttää samaan tutkintoon.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet