Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5358 Matematiikan peruskurssi 2 4 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Petri Rosendahl (2016)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat analyysin peruskäsitteisiin funktio, raja-arvo ja derivaatta sekä opettaa heidät näkemään niiden käyttömahdollisuudet erilaisissa sovelluksissa.

Sisältö

Kurssi kattaa seuraavat matematiikan osa-alueet: funktiot; trigonometria; raja-arvo ja jatkuvuus; derivaatta ja sen sovelluksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Ayres, F.: Theory and Problems of Differential and Integral Calculus; Adams, R.A.: Calculus, A Complete Course.

Lisätietoja

Opintojakso ei sovellu samaan tutkintoon seuraavien opintojaksojen kanssa:
MATE5015 Analyysi I (sivuaineopiskelijoille)
MATE5018 Analyysi II (sivuaineopiskelijoille)
MATE5019 Analyysi I
MATE5020 Analyysi II
MATE5351 Analyysi IIA
MATE5352 Analyysi IIB
MATE5291 Matematiikan peruskurssi A

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

28.9.2020 - 25.10.2020
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet