Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5211 Adaptiivinen dynamiikka 5 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Kalle Parvinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee evoluution matemaattisen mallintamisen perusperiaatteet ja hallitsee sen perusmenetelmät.

Sisältö

Luonnonvalinta on eräs evoluution mekanismi (Charles Darwin, 1859). Tällä kurssilla tutustutaan evoluution matemaattiseen mallintamiseen. Ensin muodostetaan tutkittavan lajin (tai lajien) ekologiaa kuvaava matemaattinen malli, joka siis kuvaa populaation yksilöiden lukumäärän muuttumista ajan kuluessa. Strategia on yksilön käyttäytymistä kuvaava perinnöllinen ominaisuus. Muun muassa mutaatioiden seurauksena populaation yksilöiden strategiat ovat erilaisia. Jotkut strategiat menestyvät paremmin kuin muut nykyisessä ympäristössä. Adaptiivinen dynamiikka tutkii populaation strategioiden muuttumista pitkän ajan kuluessa luonnonvalinnan seurauksena.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Harjoitukset

Kurssi alkaa kevään 2017 periodissa III, jonka aikana opiskelija tekee itsenäistä työtä verkko-opetuksen tukemana. Tähän vaiheeseen kuuluu muun muassa oman aiheen valinta, siitä kertoviin tieteellisiin artikkeleihin tutustuminen, sekä oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Kurssin kontaktiopetus (luennot ja seminaari) järjestetään kevään 2017 periodissa IV, jonka aikana kukin osallistuja pitää omasta aiheestaan seminaariesityksen ja kirjoittaa siitä raportin. Raportin kirjoittaminen kannattaa aloittaa jo periodissa III. Toisten opiskelijoiden esitysten kuunteleminen on myös olennainen osa kurssia. Osa seminaariesityksistä saatetaan pitää kevään 2017 periodissa V.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitustehtävät, kirjallinen raportti, seminaariesitys.

Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan Moodlessa (https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=2445) käyttäen kurssiavainta "evoluutio"

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet