Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5415 Aineenopettajan ohjauskurssi (opettajille) 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Peter Hästö
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Analyysi II tai Analyysi IIA vähintään arvosanalla 3/5 Kasvatustieteen opinnot ovat eduksi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
-osaa jäsentää matemaattisia sisältöjä opetusta varten
-osaa käyttää useita esitysmuotoja matemaattisten käsitteiden selventämiseen
-osaa soveltaa vaihtelevia opetusmenetelmiä matematiikan opetuksessa

Sisältö

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan kurssin Analyysi II opiskelijoille suunnattu ohjauskokonaisuus, jossa Analyysi II:n käsitteisiin syvennytään eri matemaattisista näkökulmista ja eri opetusmenetelmin. Kurssilla myös seurataan muiden vetämiä ohjauksia ja annetaan niistä palautetta.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet