Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5182 Lien algebrat ja niiden esitysteoria 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Jyrki Lahtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Matriisilaskenta tai Algebra tukevat kurssia, mutta se pyritään toteuttamaan siten, ettei niitä edellytetä.

Yleiskuvaus

Lie algebrat ovat matriisiryhmien (erityisesti niiden esitysten) käsittelyä helpottava linearisointityökalu. Kurssilla tutustutaan aiheen peruskäsitteisiin ja erityisesti yksinkertaisten Lie algebrojen rakenneteoriaan ja niiden luokitteluun. Näiden esitysteoriaan paneudutaan käytettävissä olevan ajan sallimassa laajuudessa.

Osaamistavoitteet

Tutustutaan Lie algebrojen perusrakenteisiin ja -teoriaan.

Sisältö

Klassiset Lie algebrat. Rakenneteorian perusteet. Yksinkertaisten Lie algebrojen luokittelu. Juurisysteemit ja peilausryhmät. Esitysteoriaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet