Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5124 Matriisilaskenta 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssilla tarvitaan myös analyysin perusasioita.

Osaamistavoitteet

Pyritään omaksumaan eräitä matriiseihin liittyviä tavallisimpia rakenteita ja laskumenetelmiä sekä niihin liittyvän teorian perusteita.

Sisältö

Laajennetaan ja syvennetään lineaarialgebran kurssilla esitettyjä matriisilaskennan perusteita. Esille tulevat mm. matriisin spektraaliesitys, erityyppiset kompleksiset matriisit, normaalimuodot, matriisinormit, matriisien funktiot ja sarjat, komponenttimatriisit, Mooren-Penrosen käänteismatriisi ja Perronin-Frobeniuksen lause.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Oppimateriaalit: luentomoniste

Oppimateriaalin lisätiedot: Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. C. Cullen: Matrices and linear transformations; P. Lancaster: Theory of matrices.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet