Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5057 Metapopulaatiomallit 5 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Kalle Parvinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Differentiaaliyhtälöt ja Matemaattinen mallintaminen ovat hyödyllisiä kurssilla, mutta eivät suinkaan välttämättömiä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu erilaisiin tapoihin mallintaa metapopulaatioita matemaattisesti, sekä evoluution matemaattiseen mallintamiseen.

Sisältö

Tavallisissa populaatiomalleissa oletetaan, että lajin asuinalue on suuri yhtenäinen alue, jossa elinolosuhteet ovat kaikille yksilöille samanlaiset. Metapopulaatio taas koostuu useista paikallisista populaatioista, joiden välillä on muuttoliikettä. Kurssilla käsitellään erilaisten metapopulaatiomallien populaatiodynamiikkaa ja tutkitaan myös muuttoliikkeen evoluutiota matemaattisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

luentomoniste

Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa:
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=796
Ilmoittautumisessa tarvittava avain on metapop

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet