Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5116 Numeerinen analyysi (opettajille) 5 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Kalle Parvinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Matemaattiset ohjelmistot tai kiinnostus oppia Mathematica-ohjelman käyttöä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää numeerisen ratkaisun luonteen käytettäessä laskuihin tietokoneen liukulukuja.

Sisältö

lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu, numeerinen integrointi, differentiaaliyhtälöiden numeerinen ratkaisu, funktioiden approksimointi, epälineaariset yhtälöt

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 12 t 0 t

Kuten opintojaksossa SMAT5176, lisäksi ylimääräinen harjoitustyö (itsenäinen työskentely).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssin arvosana määräytyy aineopintojakson SMAT5176 tentin mukaan, ylimääräinen harjoitustyö arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Haataja J., Heikonen J., Leino Y., Ruokolainen J. & Savolainen V.: Numeeriset menetelmät käytännössä, 2002.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu matematiikan opettajiksi aikoville, joten se ei kelpaa minimivaatimusten mukaiseksi syventäväksi opinnoksi muissa pääaineissa. Kurssille ilmoittaudutaan kuten kurssille SMAT5176 verkko-oppimisympäristö Moodlessa (https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=794) käyttäen avainta "opettaja".

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet