Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5314 Pro gradu -seminaari 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, opintokoordinaattori ja vastaava professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Seminaari tarjoaa opiskelijalle tekniset ja
tiedolliset valmiudet pro gradu -tutkielman tekoon ja tukee opiskelijaa tutkielman luomisprosessissa. Seminaarin käynyt opiskelija hallitsee matemaattisten esitelmien laatimisen sekä modernin esitystekniikan käytön.

Sisältö

Johdatus pro gradun tekoon sekä tutustuminen hyväksyttyihin tutkielmiin. Tieteelliset artikkeli- ja viittaustietokannat. LaTeX-ohjelman käyttötaitojen syventäminen ja kuvien sekä diaesitysten teko. Matemaattinen esitelmä omasta tutkielmasta sekä opponointi.

Toteutustavat

Seminaarikokoontumisia järjestetään kaikkien opetusperiodien aikana. Kokoontumisiin osallistumisen voi aloittaa koska tahansa ja seminaarin osasuorituksia voi kerätä usean lukukauden ajalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet