Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5125 Ryhmäteoria 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Jyrki Lahtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
MATE5055 Algebra

Yleiskuvaus

Tutustutaan äärellisten ryhmien rakenneteoriaan ja ryhmien toimintaan joukoissa.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalle on karttunut käyttökelpoinen kokoelma esimerkkiryhmiä, ja hän tuntee äärellisten ryhmien rakenneteorian alkeistulokset.

Sisältö

Ryhmien toiminta joukossa. Ratkeavat ja nilpotentit ryhmät. Sylow-teoria ja p-ryhmien alkeet. Esimerkkejä matriisiryhmistä yli äärellisen kunnan ja yksinkertaisista ryhmistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

mahdollisuuksia suorittaa kurssi tekemällä harjoitusaine tutkitaan

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Välikokeet Kirjallinen tentti
  • suomeksi

tentti ja laskuharjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät
4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste, suositeltavaa lukemistoa J.L. Alperin & R.B. Bell, Groups and Representations, Springer GTM 162

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet