Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MATE5405 Didaktinen graduseminaari 5 ECTS
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Peter Hästö

Osaamistavoitteet

Graduseminaari on tarkoitettu matematiikan aineenopettajaopiskelijoille jotka haluavat tehdä ns. didaktisen gradun. Gradussa matematiikkaa tutkitaan oppimisen ja opetuksen näkökulmasta.

Sisältö

Gradun kirjoiutksen tukena toimiva seminaari kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa. Seminaari on ajoitettu niin, että gradu valmistuu 3-9 kk kuluessa. Osallistujien oletetaan siis varaavan riittävästi aikaa 20 op:n työn tekemiseen.

Didaktinen gradu on kirjallisuuskatsaus, jossa esitellään jonkin matematiikan didaktiikan kysymyksen uusimmat tutkimustulokset. Ensimmäisessä tapaamisessa kerrotaan tarkemmin didaktisesta gradusta.

Ole yhteydessä ennen tapaamista mikäli haluat osallistua seminaariin mutta et pääse ensimmäiseen tapaamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

4. vuoden aineenopettajaopiskelijat

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Mathematics and Statistics
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Mathematics and Statistics
DP in Mathematics and Statistics
DP in Mathematics
DP in Statistics
MDP in Information Security and Cryptography
Finnish Study Modules