Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Valinnaiset aineopinnot
TILM3542 Tilastollinen konsultaatio 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Jouko Katajisto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää tilastotieteilijän roolin tutkimusryhmässä
- osaa muokata tutkimusaineiston tilastollisesti mallinnettavaan muotoon: mm. summamuuttujien muodostamisen
- osaa käyttää kuvailevia tilastollisia menetelmiä aineistoon
-osaa muodostaa tutkimusongelmasta sopivan tilastollisen mallin
-osaa esittää tilastolliset tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti

Sisältö

Tilastotieteilijän hyvät työtavat : datan tarkistus, työskentelyvaiheiden dokumentointi jne. Tilastollisten mallien soveltaminen todellisiin tutkimusongelmiin. Tilastollisen mallinnuksen tulosten kommunikointi kirjallisesti ja suullisesti. Erilaiset toimintaympäristöt: tiedemaailma ja yritysmaailma.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t

28 h ryhmäopetusta, itsenäisiä tehtäviä ja tilastollisten tarkastelujen esittäminen sekä tutkijalle että muille kurssilaisille 2 kertaa kurssin aikana.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

28 h ryhmäopetusta, itsenäisiä tehtäviä ja tilastollisten tarkastelujen esittäminen sekä tutkijalle että muille kurssilaisille 2 kertaa kurssin aikana.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Valinnaiset aineopinnot (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet