Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3578 Epidemiologian tilastolliset menetelmät 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pääaineopiskelijoilla Tilastollinen päättely I (ja II). Kurssi soveltuu myös sivuaineopintoihin esimerkiksi lääketieteessä, biologiassa ja terveystieteissä, jos opiskelijalla on ainakin jonkin verran aiempaa kokemusta tai opintoja tilastollisista menetelmistä.

Osaamistavoitteet

Kurssin käynyt ymmärtää epidemiologian kvantitatiivisten menetelmien peruskäsitteet ja osaa rakentaa regressiomalleja terveysvasteiden esiintyvyyden tai ilmaantuvuuden arvioimiseksi. Opiskelija ymmärtää havainnoiviin tutkimuksiin liittyvät ongelmat (mm. sekoittuminen) ja on tutustunut epidemiologisen tutkimuksen tavallisiin tutkimusasetelmiin (kohortti ja tapaus-verrokki -tutkimukset).

Sisältö

Riski; vetosuhde; hasardi; suhteellinen riski; kohorttitutkimus; tapaus-verrokki -tutkimus; logistinen regressio; Poisson-regressio; sekoittavat tekijät; kaltaistaminen; yhdysvaikutukset; Cox'in suhteellisten hasardien malli

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa aine- tai syventäviin opintoihin.
Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi (järjestetty viimeksi kl 2015).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Valinnaiset aineopinnot (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet