Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3546 Pitkittäisaineistojen analyysi 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Pitkittäisaineistojen ominaispiirre erotuksena tavallisiin aikasarjoihin on, että yksilöiden määrä on tyypillisesti suuri ja yksilökohtaisten toistojen määrä kohtuullisen pieni. Kurssiin käytyään opiskelija osaa analysoida aineistoja, joissa samoista yksilöistä on tehty useampia kuin yksi peräkkäinen vastemittaus. Käsiteltäviä mallityyppejä ovat (yleinen) lineaarinen malli jatkuva-asteikolliselle vasteelle sekä pitkittäiseen asetelmaan sopivat yleistetyt lineaariset mallit. Opintojakson suorittanut osaa valita malliluokan, sopivan korrelaatiorakenteen sekä mallin parametrien estimointiin tarvittavan menetelmän. Opiskelija ymmärtää, kuinka pitkittäisaineisto mahdollistaa yksilöiden välisten erojen ja yksilökohtaisen vaihtelun erottamisen toisistaan tilastollisen mallinnuksen keinoin. Kurssin esimerkit tulevat lähinnä biotieteistä, mutta kurssilla opittavia tilastollisia malleja voi soveltaa muillakin aloilla.

Sisältö

Toistomittaukset; yleinen lineaarinen malli; yleistetty lineaarinen malli; korrelaatiorakenteet; marginaalimallit; satunnaistekijämallit; tilasiirtymämallit; yleistetyt estimointiyhtälöt; puuttuvat havainnot; ehdollistaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitukset Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi (järjestetty viimeksi sl 2015).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet