Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Aineopinnot
TILM3580 Tilastollinen ohjelmointi 4 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Tutkijatohtori Klaus Norhausen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Basic R knowledge (e.g. R language introductory course TILM3517) and basic knowledge about statistical inference like MLE and linear models.

Osaamistavoitteet

After the course students are expected to be able to:
* write efficient R code
* debug and profile R code
* make a basic R package

Sisältö

The goal of the course is to learn efficient programming in a statistical context using the open source software R. Besides general R programming also concepts about how to profile and debug R code and how to use it for reproducible research will be discussed. Students are expected to be present throughout the course and the course will be completed by each student submitting an assignment in the form of an R package.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan ensisijaisesti englanniksi syyslukukaudella 2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet