Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Aineopinnot
TILM3529 Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori Mervi Eerola

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- oppii tunnistamaan havainnoivan tutkimuksen harhan lähteitä
- oppii tutkimusasetelmaa tasapainottavien tilastollisten menetelmien periaatteet
- tutustuu eri ohjelmapakettien tarjoamiin välineisiin harhaisen asetelman korjaamiseksi
- oppii arvioimaan tutkimustulosten sensitiivisyyttä piileville harhan lähteille

Sisältö

Kurssilla käsitellään kausaalisen ja tilastollisen päättelyn eroja sekä tutkimusasetelmien merkitystä kausaalisen päättelyn kannalta. Havainnoivia eli epäkokeellisia tutkimusasetelmia käytetään yleisesti vaikutussuhteiden tutkimuksessa vaikka niihin tunnetusti liittyy valikoitumisesta aiheutuvan harhan vaaroja. Kurssilla tarkastellaan tilastotieteen alalla viime vuosina kehitettyjä menetelmiä, joiden avulla pyritään palauttamaan havainnoivan tutkimuksen asetelma mahdollisimman paljon kokeellista tutkimusasetelmaa vastaavaksi. Näin pyritään minimoimaan valikoitumisen aiheuttaman harhan vaikutus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa aine- tai syventäviin opintoihin.
Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi. Viimeksi opintojakso on järjestetty syyslukukaudella 2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Valinnaiset aineopinnot (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet