Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Aineopinnot
TILM3512 Lineaariset mallit 8 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Henri Nyberg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan jotain lineaarialgebran kurssia.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija lineaarisen mallin käsitteeseen, mallin rakentamiseen, hypoteesien testaamiseen ja mallin sopivuuden arviointiin. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee lineaariseen malliin liittyvät oletukset, tärkeimmät parametrien estimointimenetelmät, hypoteesien testaamisen perusperiaatteet ja osaa suorittaa mallin diagnostisen tarkastelun.

Sisältö

Kurssilla esitellään lineaaristen malleihin liittyvät peruskäsitteet ja perusteoria sekä lineaaristen mallien rakentamiseen, testaamiseen ja sopivuuden arviointiin liittyvät pääperiaatteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet