Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Aineopinnot
TILM3559 LuK-tutkielma 8 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Henri Nyberg
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tuottamaan hyvää tilastotieteellistä tekstiä annettujen ja itsenäisesti hankittujen lähteiden pohjalta.

Sisältö

Ohjauksen alainen omakohtainen tutkimus- ja kirjoitustyö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Tutkielman aihe annetaan matemaattisen kirjoittamisen kurssin yhteydessä (2. kevät).
Työn alkuvaiheessa ja loppuvaiheessa on kokoontumiset muiden samassa vaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa.

Tutkielman kirjoittamisen aikana osallistutaan lisäksi kieliopintoihin kuuluvaan kirjallisen työn laatimiseen liittyvään opetukseen (KISU3322 Suomen kieli: Matemaattis-luonnontiet., Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus, 1 op). Opetus annetaan ryhmissä, jonka tilastotieteen LuK-tutkielmien kielen ohjauksesta vastaava kielikeskuksen opettaja kerää niistä opiskelijoista, joiden tutkielmat ovat riittävän pitkällä.

LuK-tutkielman valmistuessa opiskelijan on kirjoitettava tutkielmaan liittyvästä, ohjaajan antamasta aiheesta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen tarkastavat työn ohjaaja sekä em. kielikeskuksen opettaja.

Tutkielma tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

Tutkielma ja kypsyysnäyte

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet