Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Aineopinnot
TILM3574 Matriisilaskenta tilastotieteessä 2 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa matriisien perusoperaatiot
- Ymmärtää matriisin determinantin, jäljen, normin ja lineaarisen aliavaruuden käsitteet
- Tuntee yleisimmät tilastotieteessä käytetyt neliömatriisit ja niiden käytön lineaarisissa muunnoksissa
- Osaa käyttää ominaisarvo- ja singulaariarvohajotelmia

Sisältö

- matriisien perusoperaatiot ja käsitteet
- tilastotieteessä käytetyt neliömatriisit ja niiden käytön lineaarisissa muunnoksissa
- ominaisarvo- ja singulaariarvohajotelmat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitukset Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi. Viimeksi opintojakso on pidetty kevätlukukaudella 2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Valinnaiset aineopinnot (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet