Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Syventävät opinnot
TILM3577 Bayes-päättely 4 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Kurssin ennakkotiedoiksi suositellaan seuraavia kursseja tai niitä vastaavia tietoja: Tilastollisen päättely I ja II, Lineaariset mallit, Yleistetyt lineaariset mallit, R-ohjelmointi.

Osaamistavoitteet

Bayes-päättely perustuu ajatukseen, että sekä havaintojen tilastollista vaihtelua että tilastollisen mallin parametreja koskevaa epävarmuutta voidaan kuvata todennäköisyyksien avulla.
Kurssin käytyään opiskelija tietää, miten mallin tuntemattomia suureita koskeva päättely perustetaan niiden ns. posteriorijakaumaan, jossa havaintojen ja malliparametrien yhteisjakauma on ehdollistettu havaittujen muuttujien arvoihin. Opiskelija osaa arvioida jakaumamuotoisen ennakkotiedon merkitystä tilastollisen analyysin tuloksiin. Kurssin käynyt ymmärtää, kuinka Bayes-mallinnusta voidaan käyttää hierarkkisten mallien rakentamiseen, ongelmiin, joissa on paljon puuttuvia havaintoja, sekä ennustamisongelmiin.

Sisältö

Bayesin kaava; posteriorijakauma; priorijakauma; epäinformatiivinen priori; ennustejakauma; mallin tarkistaminen; hierarkkiset mallit

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Kurssi tullaan järjestämään lukuvuonna 2017-18.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet