Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5355 Tieteellinen laskenta 4 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Matti Vuorinen (2016)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Jonkin ohjelmointikielen taito, differentiaaliyhtälöiden perusteet.

Yleiskuvaus

Kurssi on johdatus tieteelliseen laskentaan. Kurssi nojautuu
MATLAB/Python-ohjelmointiympäristöön, jota käytetään matemaattisten ongelmien numeeriseen ratkaisemiseen.

Osaamistavoitteet

MATLAB/Python-ohjelmointiympäristön käyttötaidon omaaminen erilaisissa numeerisissa tehtävissä

Sisältö

MATLAB/Python-ohjelmointiympäristön käyttö mm.
funktioiden graafisessa esittämisessä (pinnat, korkeuskäyrät) sekä lineaaristen ja epälineaaristen yhtälöiden ratkaisemisessa numeerisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Lindfield-Penny: Numerical methods using MATLAB 2nd ed.

Lisätietoja

Matematiikan koulutusohjelman opiskelijat voivat sisällyttää kurssin tietojenkäsittelytieteiden opintoihin suorittaessaan opinnot matematiikan opintovaatimusten mukaan. Kurssi ei voi sisältyä samaan
tutkintoon opintojakson Matematiikan menetelmäkurssi I:n kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Valinnaiset aineopinnot (Matematiikka)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biolääketieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet