Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_3104 Data ja vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Jouni Smed, Erkki Sutinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisen ja datasta saatavan tiedon välisen vuorovaikutuksen perusteet, osaa arvostaa datan merkitystä inhimillisen päätöksenteon perusteena, motivoituu oppimaan data-analyysin ja vuorovaikutussuunnittelun menetelmiä ja lähestymistapoja, ja oppii työstämään ongelmia tavoitteellisesti ryhmässä.

Sisältö

Alustuksia erilaisista datoista ja vuorovaikutuskonteksteista, sekä niihin liittyvän tietojenkäsittelyn tavoitteista. Datan työstämistä ryhmässä ja tulosten esittämistä muille ryhmille. Muiden työn arviointia, ideointia ja kritiikkiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Luennot, ryhmätyöt, kirjoitelma

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Perusopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet