Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_5735 Tietokantojen perusteet 2 2 op

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija perehtyy syvemmälle tietokannan käsitteelliseen mallinnukseen ilmaisuvoimaltaan laajemmalla EER-mallilla. Lisäksi hän oppii tietokannan funktionaalisten riippuvuuksien ja normalisoinnin sekä kyselykielten teoreettisena taustana olevien relaatiokalkyyleihin ja -algebran perusteet. Opiskelija tutustuu lyhyesti myös ei-rakenteellisiin (NoSQL-) tietokantajärjestelmiin.

Sisältö

Kurssilla laajennetaan tietokannan mallintamiseen tarkoitettua ER-kaaviota ilmaisuvoimaltaan edelleen luokkahierarkiaa tukevaksi EER-kaavioksi. Kurssin aikana opetellaan kyselyiden muodostamista SQL:n ohella myös teoreettisilla relaatiokielillä sekä tarkastellaan tietokannan laadukkuuden varmentamista normalisoinnin tarjoamin menetelmin. Kurssin loppupuolella esitellään vielä tietokannan fyysisen suunnittelun perusteita ja luodaan lyhyt katsaus ei-rakenteellisiin tietokantajärjestelmiin.

Toteutustavat

Luento-opetus 12 t, Harjoitukset 4 t, Itsenäinen ja tuettu harjoittelu ViLLE-oppimisympäristössä eri esimerkkitietokannoilla, yhteensä 8 h. Sähköinen tentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Perusopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet