Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_5288 LuK-seminaari 2 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Lasse Bergroth
Edeltävät opinnot
LuK-tutkinnon perus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot ovat suoritettuna tai käynnissä.

Osaamistavoitteet

LuK-seminaarin tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tieteellisen tekstin tuottamiseen ja tutkimustulosten esittämiseen. Opiskelija oppii käyttämään tieteellistä kirjallisuutta, hakemaan tietoa eri lähteistä sekä esittämään tulokset sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Seminaarissa perehdytään tutkimuksen perusteisiin, jotka sisältävät mm. aihealueen valinnan, tutkimusongelman rajaamisen, tutkimuskysymyksen muodostamisen, tutkielman rakenteen suunnittelun ja aiheen käsittelyn sekä tutkimusmenetelmiin. Seminaarissa harjoitellaan myös tutkimustulosten julkista esittämistä. Seminaariin liittyy tieteellisen kirjoittamisen harjoituksia sekä LuK-tutkielman kypsyyskokeen suorittaminen.

Toteutustavat

Luento-opetus 6h, Ryhmätyöskentely 8 - 40h. Kurssin suoritustapaa voidaan tarkentaa puolivuosittain julkaistavassa opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Seminaari
Valmiin tutkielman esittäminen pienryhmässä, luennot ja niihin liittyvät kielenhuoltoharjoitukset, kirjaston tietohuoltokoulutukseen sekä LuK-tutkielman kirjallisen kypsyyskokeen suorittaminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimateriaali julkaistaan kurssin kotisivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet