Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_5328 Erikoistyö 8 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Oppiaineen professorit.

Osaamistavoitteet

Erikoistyön tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija ratkaisemaan vaativia tietojenkäsittelytehtäviä

Sisältö

Erikoistyön sisältö vaihtelee linjavalinnasta ja syventymiskohteesta riippuen. Erikoistyö ja pro gradu -tutkielma voivat liittyä toisiinsa.

Toteutustavat

Työ voi olla ryhmätyö tai henkilökohtainen. Opiskelijan hakiessa työtä nimetään opettaja, joka ohjaa työtä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Ohjaaja tarkistaa ja hyväksyy työn.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opinnäyte (Tietojenkäsittelytiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet