Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_5330 Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Pro gradu -tutkielmia ohjaavat oppiaineen professorit.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tekemään teoreettisia ja käytännöllisiä selvityksiä tieteellisen kirjallisuuden avulla ja esittämään tulokset kirjallisessa muodossa. Edelleen tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa tutkielmassa käsiteltävästä aiheesta ja luoda pohja jatko opintojen suorittamiseen.

Sisältö

Pro gradun tulee osoittaa tekijänsä kykyä ajatella tieteellisesti, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, tutkielman aihepiirin tuntemusta ja kykyä käyttää tieteellistä kieltä. Pro gradu ja erikoistyö saattavat liittyä toisiinsa.

Toteutustavat

Opiskelijan hakiessa pro gradun aihetta määrätään opettaja, joka ohjaa sen laatimista. Tutkielmaan liittyy yleensä graduseminaari.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi

Työn tarkastaa ohjaajan lisäksi toinen opettaja ja sen hyväksymisestä päättää laitoksen johtaja tai varajohtaja. Pro gradusta annetaan erillinen arvolause. Pro graduun liittyy erillinen kirjallinen kirjoituskoe.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Erillinen arvolause: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opinnäyte (Tietojenkäsittelytiede)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet