Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_2086 Bioinformatiikan perusteet 3–5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys, mitä bioinformatiikka on ja mitä yhtymäkohtia sillä on muihin tieteenaloihin. Hän ymmärtää, millaista dataa bioinformatiikassa käsitellään ja millaisia menetelmiä datan analysointiin käytetään. Lisäksi opiskelija tietää alan keskeisen käsitteistön ja osaa tarkastella yleisimpiä menetelmiä oman alansa näkökulmasta. Opiskelija, jolla ei ole tarvittavia taustatietoja bioalalta, voi suorittaa kurssin laajennetussa muodossa. Tässä tapauksessa hän tietää myös biokemian keskeiset käsitteet.

Sisältö

Aiheisiin perehdytään luennoilla ja sähköisen materiaalin avulla. Osaamista syvennetään harjoitusten avulla. Kurssiin sisältyy mahdollisuuksien mukaan laitoksella tehtävän bioinformatiikan alan tutkimuksen esittelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssin suoritustapa käy ilmi puolivuosittain julkaistavasta opetusohjelmasta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet